ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 18:11:28

ამოცანა: ჩაკეტილი არეები

მომხმარებელი: i_tulashvili2

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა







#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int x, out=0;
  cin >> x;
  while(x > 0)
  {
    if((x%10 == 4) || (x%10 == 6) || (x%10 == 9) || (x%10 == 0))
      out++;
    else if(x%10 == 8)
      out += 2;
    x /= 10;
  }
  cout << out;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1488
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
371
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1234567890
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
888888888888888
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
137557311357
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6969696969
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4545454545
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
869869
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1248987786
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES