ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 17:30:34

ამოცანა: 7-ზე დამთავრებული რიცხვები

მომხმარებელი: Beso15

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int i,n,a,k;
main()
{
  cin>>n;
  for (i=1; i<=n; i++){
    cin>>a;
    if (a%10==7) k++;
  }
  cout<<k;
PROB_cpp_UID650PID177_56b85a/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID650PID177_56b85a/main.cpp:11:12: error: expected '}' at end of input
   cout<<k;
      ^