ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 16:44:39

ამოცანა: ჭრელი სიტყვები

მომხმარებელი: ratirati12345

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long long a,b,c,d,i,j;
string x;
int main() {
  cin>>x;
  for (i=0; i<x.size(); i++){
    for (j=0; j<x.size(); j++){
    if (i!=j && x[i]==x[j]) {cout<<"NO";return 0;} }}
  cout<<"YES";}

  }
PROB_cpp_UID913PID142_1767bb/main.cpp:12:5: error: expected declaration before '}' token
   }
   ^