ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 16:44:04

ამოცანა: ორი ლაზიერი

მომხმარებელი: nope

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
string s, ans;
int r, k, l, i;
main(){
	cin>>s;
	cin>>k;
	l=s.size();
	r=l/k;
	for(i=0; i<l; i++){
		if(i%r==0 && i!=0) ans=ans+'+';
		ans=ans+s[i];
	}
	cout<<ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1 5
7 3
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 6
1 8
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 1
7 8
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 1
8 7
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 5
1 7
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 5
5 3
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1
6 7
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8 1
2 7
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 5
7 5
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6 2
6 8
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO