ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 16:43:22

ამოცანა: ორი ლაზიერი

მომხმარებელი: nope

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა  cin>>a1>>b1;
  cin>>a2>>b2;
  if (a1==a2 || b1==b2 || a1==b1 && a2==b2 || a1+b1==a2+b2 || a1-b1==a2-b2) {
  cout<<"YES";
  }
 else {
  cout<<"NO";
 }
PROB_cpp_UID848PID72_f78f50/main.cpp:1:5: error: 'cin' does not name a type
   cin>>a1>>b1;
   ^~~
PROB_cpp_UID848PID72_f78f50/main.cpp:2:5: error: 'cin' does not name a type
   cin>>a2>>b2;
   ^~~
PROB_cpp_UID848PID72_f78f50/main.cpp:3:4: error: expected unqualified-id before 'if'
  if (a1==a2 || b1==b2 || a1==b1 && a2==b2 || a1+b1==a2+b2 || a1-b1==a2-b2) {
  ^~
PROB_cpp_UID848PID72_f78f50/main.cpp:6:3: error: expected unqualified-id before 'else'
  else {
  ^~~~