ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.01.2019 20:50:04

ამოცანა: მაღლები და დაბლები

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include <bits/stdc++.h>
 using namespace std;
 int x[4],a,i,k,y,m,z;
 
 main()
 {
	cin>>m;
	for (i=0;i<m;i++)
	 {
	 	cin>>a[i];
	 	if (a[i-1]==a[i-2]+a[i]) k++;
	 }
	 if (a[m-1]==a[0]+a[m-2]) k++;
	 if (a[0]==a[1]+a[m-1]) k++;
	 cout<<k;
 }
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:10:12: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  cin>>a[i];
      ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:11:13: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[i-1]==a[i-2]+a[i]) k++;
       ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:11:21: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[i-1]==a[i-2]+a[i]) k++;
           ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:11:26: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[i-1]==a[i-2]+a[i]) k++;
             ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:13:12: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[m-1]==a[0]+a[m-2]) k++;
      ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:13:18: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[m-1]==a[0]+a[m-2]) k++;
         ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:13:25: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[m-1]==a[0]+a[m-2]) k++;
             ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:14:10: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[0]==a[1]+a[m-1]) k++;
     ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:14:16: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[0]==a[1]+a[m-1]) k++;
        ^
PROB_cpp_UID83PID7_788930/main.cpp:14:23: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
  if (a[0]==a[1]+a[m-1]) k++;
            ^