ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.01.2019 20:23:47

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include <bits/stdc++.h>
 #include <iomanip>
 using namespace std;
 double a,y,m,z;
 int x;
 main()
 {
 	cin>>m>>a;
  x=(m+a)/2;
  y=x;
  z=(y%2)/2;
  cout<<x<<"."<<z;
 }
PROB_cpp_UID83PID38_da9f0f/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID83PID38_da9f0f/main.cpp:11:9: error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'
   z=(y%2)/2;
    ~^~