ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.01.2019 22:27:30

ამოცანა: ერთნაირი ციფრები

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა #include <bits/stdc++.h>
 using namespace std;
 long long i, j, n, p, plusultra;
 long long m;
 
 main ()
 {
	//cin>>m;
	scanf("%d", &m); 
	
	long long inp[m];
	
	for (i=0; i<m;i++)
	{
		//cin>>inp[i];
		scanf("%d", &inp[i]);

		if(i > 0)
		{
			for(j = 0; j < i; j ++)
			{
				n = inp[i];
			
				do 
				{
					p = inp[j]; 
					
		 			do
		 			{
		 				if(n%10 == p%10)
		 				{
		 					plusultra ++;
		 					
							p = 0;
							n = 0;
						}
		 				p /= 10;
					} while (p != 0);
		 			
		  		n /= 10;
				} while (n != 0);
			}	
		}
	}

	cout<<plusultra;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
993029
976525
679969
69887
77288
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები

          
გამომავალი მონაცემები

          
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი

          
შემავალი მონაცემები
19
398140
544592
944646
984538
973180
662029
428080
124155
817662
306459
966624
318683
495060
142982
760338
279541
808861
806432
827002
გამომავალი მონაცემები
166
თქვენი პასუხი
171
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1234
43844819210412883
34533576057578
713011562693941956
895914078651166412
22063251736401
25073388361759
855556348115150308
28152256504518
8143134537008590
27937840533021
332053505917822804
890180109769684095
13046201024944
14290
3418804185...
გამომავალი მონაცემები
760337
თქვენი პასუხი
755017
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2500
34730335834447
167043186552110879
15747397648754
1073713909
7606617815030
6403037038880
4395717419328669
308107139770944126
761540901
116319943292342730
877386054
387519736421361952
18486851501064
29204121769633
811067488947785764
1474...
გამომავალი მონაცემები
3121796
თქვენი პასუხი
3112931
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5001
402565449
26061593182418
16717802578939
337036155
802700412245380440
13807244458317
939818985
965847096
774033071304
964342223572440039
969626204253064033
28350944529435
18492976919414
35059781802366
660554197322186403
431053335
30250...
გამომავალი მონაცემები
12493007
თქვენი პასუხი
12462909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
957775156
230488808
33475932393825
121686458
406266839
884230990
317345504
991509743
441924442
622787158
81818273150142646
28101795454083
655869736
103255882213867188
868299373
8934252948877
5500598817285
15256
11002151795066
220...
გამომავალი მონაცემები
4996211863
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი

          
შემავალი მონაცემები
250000
300441109
28854163753506
317255350
523447669
324014583134281511
13892583685422
144382875464465837
1012708312
22976672776089
646044323752493611
497865508394564180
24643345267320
32057687096970
499453353531445186
937592486630388762
768...
გამომავალი მონაცემები
31226165153
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი

          
შემავალი მონაცემები
500000
388158384
245102916
83753778619090493
2477511245902
12435029728444
13630072784722
2378072209260
853777536420964899
323703135
635111013
108780079463189362
307122241464759976
31149392757015
34906313482413
79447334
258323201499099452
2...
გამომავალი მონაცემები
124907543655
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი

          
შემავალი მონაცემები
750000
809064858734653156
224457972070514142
15477075957862
518987401
32906346050389
1002396256
879307137432305116
919860699
25841549720289
17663220454426
26195880196098
265442242116429167
19712806559542
686480367750408551
424449307492259273...
გამომავალი მონაცემები
281042968296
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი