ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.01.2019 20:26:42

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include <bits/stdc++.h>
 using namespace std;
 int z,x,y,m,i,a[4];
 main()
 {
 	for (i=1;i<4;i++)
 	{
 		cin>>a[i];
	 }
	 sort (a,a+3);
	a[3]=pow(a[3],2);
	a[2]=pow(a[2],2);
	a[1]=pow(a[1],2);
  if (a[3]<(a[2]+a[1]) cout<<"YES";
	else cout<<"NO";	

 }
PROB_cpp_UID83PID42_7b4082/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID83PID42_7b4082/main.cpp:14:26: error: expected ')' before 'cout'
   if (a[3]<(a[2]+a[1]) cout<<"YES";
             ^~~~