ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.11.2019 10:13:08

ამოცანა: უდიდესი დადებითი ნამრავლი

მომხმარებელი: Vato1chachanidze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,k,l,m,a[21],w,y;
int main() {
 cin>>n;
 for(k=1;k<=n;k++){
  cin>>a[k];
  if(a[k]<0) {
   l++;
   if(a[k]>w) {
    w=a[k];
    y=k;
   };
  }
 }
 m=1;
 sort(a+1,a+1+n);
 if(y%2==0)
 for(k=1;k<=y;k++)
 m=m*a[k];
 else 
 for(k=1;k<=y-1;k++)
 m=m*a[k];
 for(k=y;k<=n;k++){
  if(a[k]!=0) m=m*a[k];
 }
 cout<<m;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
7 -2 -1 3
გამომავალი მონაცემები
42
თქვენი პასუხი
42
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
2 -4 0 0 0 1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
-8
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
-5 -5 -1
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
-25
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
-3 0 0 10 10 10 0 0 0 -7 -2
გამომავალი მონაცემები
21000
თქვენი პასუხი
-42000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
-4 -3
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
-2 -2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
64
თქვენი პასუხი
64
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
-2 -2 0 0 0 0 2 2 2 -2 -2 0 0 0 0 2
გამომავალი მონაცემები
256
თქვენი პასუხი
256
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
-1 0 1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
NO