ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.11.2019 02:32:37

ამოცანა: აბრევიატურა

მომხმარებელი: jigsaw

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

string str, s;
int main()
{
  cin>>str;
  s+=str[0];
  for(int i=1; i<str.length(); i++)
  if(str[i]=='-')
  s+=str[i+1];
  cout s;
  
}
PROB_cpp_UID893PID3_533b1b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID893PID3_533b1b/main.cpp:12:10: error: expected ';' before 's'
   cout s;
     ^