ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 23:12:44

ამოცანა: მშვილდოსნები

მომხმარებელი: Basty

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int x,c,f,s,i,p1,p2,p3;
main(){
  for(i=1; i<=10; i++){
    cin>>x>>c;
    f=f+x; s=s+c;
    if(f>50 && s<50) p1++; else if(s>50 && f<50) p2++; else if(f>50 && s>50) p3++;
  }  
  if(p1>0) cout<<"FIRST"; else if(p2>0) cout<<"SECOND"; else if(p3>0) cout<<"BOTH";else cout<<"NO ONE"
}
PROB_cpp_UID178PID180_64849c/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID178PID180_64849c/main.cpp:11:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^