ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 23:05:20

ამოცანა: მაქსიმალური ქულა

მომხმარებელი: giorgigiorgi

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std
int a,b,i,n,c,maxx=30,d;
int main()
{
	cin>>n;
	for(i=4;i<=n;i++)
	{
		cin>>a;
		if(a==maxx) cout<<"yes";
		if(a!=maxx) i++; 
	}
} 
PROB_cpp_UID802PID126_500938/main.cpp:3:1: error: expected ';' before 'int'
 int a,b,i,n,c,maxx=30,d;
 ^~~