ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 23:00:59

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: Levan123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა# include <iostream>
using namespace std;
main(){
  int A,B,C;
  cin>>A>>B>>C;
  if (A+B>C,C+B<A,A+B<C);
  cout<<"no";
  else;
  cout<<"yes";
}
PROB_cpp_UID844PID42_751e15/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID844PID42_751e15/main.cpp:8:5: error: 'else' without a previous 'if'
   else;
   ^~~~