ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 21:59:20

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: anianita

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
  main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a+b<c){
  cout<<"no";
  }
  else{
  cout<<"yes"
  }
  
  if(a+c<b){
  cout<<"no";
   
  }
  else{
   cout<<"yes";
  }
  if(b+c<a){
   cout<<"no";

  }
  else{
   cout<<"yes";
  }
  }
PROB_cpp_UID872PID42_33655d/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID872PID42_33655d/main.cpp:11:5: error: expected ';' before '}' token
   }
   ^