ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 21:53:19

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: anianita

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
  main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a+b<c){
    cout<<"no";
  }
  else{
    cout<<"yes"
  }
 }
 if(a+c<b){
   cout<<"no";
   
 }
 else{
   cout<<"yes";
 }
 if(b+c<a){
   cout<<"no";
 }
 else{
   cout<<"yes";
 }
PROB_cpp_UID872PID42_f11a87/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID872PID42_f11a87/main.cpp:11:5: error: expected ';' before '}' token
   }
   ^
PROB_cpp_UID872PID42_f11a87/main.cpp: At global scope:
PROB_cpp_UID872PID42_f11a87/main.cpp:13:3: error: expected unqualified-id before 'if'
  if(a+c<b){
  ^~
PROB_cpp_UID872PID42_f11a87/main.cpp:17:3: error: expected unqualified-id before 'else'
  else{
  ^~~~
PROB_cpp_UID872PID42_f11a87/main.cpp:20:3: error: expected unqualified-id before 'if'
  if(b+c<a){
  ^~
PROB_cpp_UID872PID42_f11a87/main.cpp:23:3: error: expected unqualified-id before 'else'
  else{
  ^~~~