ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 19:18:53

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: lika123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაint#include <iostream>
using namespace std;
long a, b, c;

int main()
{
	cin >> a >> b >> c;
	if (a + b <= c || a + c <= b || c + b <= a) { cout << "NO"; }
	else { cout <<"YES" ;}
}
PROB_cpp_UID770PID42_4b0529/main.cpp:1:4: error: stray '#' in program
 int#include <iostream>
  ^
PROB_cpp_UID770PID42_4b0529/main.cpp:1:13: error: expected initializer before '<' token
 int#include <iostream>
       ^
PROB_cpp_UID770PID42_4b0529/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID770PID42_4b0529/main.cpp:7:2: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin >> a >> b >> c;
 ^~~
PROB_cpp_UID770PID42_4b0529/main.cpp:8:48: error: 'cout' was not declared in this scope
 if (a + b <= c || a + c <= b || c + b <= a) { cout << "NO"; }
                        ^~~~
PROB_cpp_UID770PID42_4b0529/main.cpp:9:9: error: 'cout' was not declared in this scope
 else { cout <<"YES" ;}
     ^~~~