ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 19:17:10

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: lika123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long a, b, c;

int main()
{
	cin >> a >> b >> c;
	if (a + b <= c || a + c <= b || c + b <= a) { cout << "NO"; }
	else { cout <<"YES" ;}
}#include <iostream>
using namespace std;
long a, b, c;

int main()
{
	cin >> a >> b >> c;
	if (a + b <= c || a + c <= b || c + b <= a) { cout << "NO"; }
	else { cout <<"YES" ;}
}
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:10:2: error: stray '#' in program
 }#include <iostream>
 ^
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:10:3: error: 'include' does not name a type
 }#include <iostream>
  ^~~~~~~
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:12:6: error: redefinition of 'long int a'
 long a, b, c;
   ^
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:3:6: note: 'long int a' previously declared here
 long a, b, c;
   ^
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:12:9: error: redefinition of 'long int b'
 long a, b, c;
     ^
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:3:9: note: 'long int b' previously declared here
 long a, b, c;
     ^
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:12:12: error: redefinition of 'long int c'
 long a, b, c;
      ^
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:3:12: note: 'long int c' previously declared here
 long a, b, c;
      ^
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:14:5: error: redefinition of 'int main()'
 int main()
   ^~~~
PROB_cpp_UID770PID42_4fe246/main.cpp:5:5: note: 'int main()' previously defined here
 int main()
   ^~~~