ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 18:51:25

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: G_Tsotseria

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაprint("Hello World")
sh: 1: cannot open PROB_python2_UID560PID8_514cff_input.txt: No such file