ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 17:02:18

ამოცანა: ციფრების გადანაცვლება

მომხმარებელი: andria_beridze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,e,f,r,g,t,h,y,j,k,l,i,o,n;
int main(){
cin>>n;
a=n/100;
b=n%10/10;
c=n%100;
if(c>=b && c>=a) {c=c*100; if(a>=b) a=a*10; else b=b*10 ;}
if(b>=c && b>=a) {b=b*100; if(a>=c) a=a*10; else c=c*10 ;}
if(a>=b && a>=c) {a=a*100; if(c>=b) c=c*10; else b=b*10 ;}
cout<<a+b+c;


}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
526
გამომავალი მონაცემები
652
თქვენი პასუხი
2650
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
208
გამომავალი მონაცემები
820
თქვენი პასუხი
820
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
961
გამომავალი მონაცემები
961
თქვენი პასუხი
6190
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
916
გამომავალი მონაცემები
961
თქვენი პასუხი
1690
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
171
გამომავალი მონაცემები
711
თქვენი პასუხი
7110
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
228
გამომავალი მონაცემები
822
თქვენი პასუხი
2820
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
444
გამომავალი მონაცემები
444
თქვენი პასუხი
4440
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
177
გამომავალი მონაცემები
771
თქვენი პასუხი
7710
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
789
გამომავალი მონაცემები
987
თქვენი პასუხი
8970
ჩეკერის პასუხი
NO