ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 16:28:48

ამოცანა: აქციის ფასი

მომხმარებელი: seberyak

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაx = [int(x) for x in input("Enter multiple value: ").split()] 
mn=99999999
for i in x:
    mn=min(mn,i)
print(mn)
sh: 1: cannot open PROB_python3_UID374PID186_0a127a_input.txt: No such file