ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 16:15:24

ამოცანა: ციფრების გადანაცვლება

მომხმარებელი: sergiadeida

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d;
int main() 
{
 cin>>n;
 a=n%10;
 n=n/10;
 b=n%10;
 c=n/10;
 if((a>b)&&(a>c)) { a=a*100; if((b>c) b=b*10; else c=c*10; }
 if((b>a)&&(b>c)) { b=b*100; if((a>c) a=c*10; else c=c*10; }
 if((c>a)&&(c>b)) { c=c*100; if((a>b) a=c*10; else b=b*10; }
 cout<<a+b+c;
 
}
PROB_cpp_UID830PID164_30b456/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID830PID164_30b456/main.cpp:6:8: error: 'n' was not declared in this scope
  cin>>n;
    ^
PROB_cpp_UID830PID164_30b456/main.cpp:11:40: error: expected ')' before 'b'
  if((a>b)&&(a>c)) { a=a*100; if((b>c) b=b*10; else c=c*10; }
                    ^
PROB_cpp_UID830PID164_30b456/main.cpp:12:40: error: expected ')' before 'a'
  if((b>a)&&(b>c)) { b=b*100; if((a>c) a=c*10; else c=c*10; }
                    ^
PROB_cpp_UID830PID164_30b456/main.cpp:13:40: error: expected ')' before 'a'
  if((c>a)&&(c>b)) { c=c*100; if((a>b) a=c*10; else b=b*10; }
                    ^