ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 15:12:01

ამოცანა: აეროპორტი

მომხმარებელი: JBZ7

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int a,b,k,n,i;
main(){
	cin>>n>>k;
  cin>>a>>b;
	if(k+b>=60&&n+a<24)cout<<n+a+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	if(n+a>24&&k+b>=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	if(n+a>24&&k+b<60)cout<<n+a-24<<" "<<k+b<<endl;
	if(k+b<60&&n+a<24)cout<<n+a<<" "<<k+b<<endl;
	if(n+a==24&&k+b>=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;	
	if(n+a==24&&k+b<=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	
	
	
	
	return 0;
}#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int a,b,k,n,i;
main(){
	cin>>n>>k;
  cin>>a>>b;
	if(k+b>=60&&n+a<24)cout<<n+a+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	if(n+a>24&&k+b>=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	if(n+a>24&&k+b<60)cout<<n+a-24<<" "<<k+b<<endl;
	if(k+b<60&&n+a<24)cout<<n+a<<" "<<k+b<<endl;
	if(n+a==24&&k+b>=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;	
	if(n+a==24&&k+b<=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	
	
	
	
	return 0;
}
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:19:2: error: stray '#' in program
 }#include <iostream>
 ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:19:3: error: 'include' does not name a type
 }#include <iostream>
  ^~~~~~~
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:22:5: error: redefinition of 'int a'
 int a,b,k,n,i;
   ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:4:5: note: 'int a' previously declared here
 int a,b,k,n,i;
   ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:22:7: error: redefinition of 'int b'
 int a,b,k,n,i;
    ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:4:7: note: 'int b' previously declared here
 int a,b,k,n,i;
    ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:22:9: error: redefinition of 'int k'
 int a,b,k,n,i;
     ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:4:9: note: 'int k' previously declared here
 int a,b,k,n,i;
     ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:22:11: error: redefinition of 'int n'
 int a,b,k,n,i;
      ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:4:11: note: 'int n' previously declared here
 int a,b,k,n,i;
      ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:22:13: error: redefinition of 'int i'
 int a,b,k,n,i;
       ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:4:13: note: 'int i' previously declared here
 int a,b,k,n,i;
       ^
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:23:1: error: redefinition of 'int main()'
 main(){
 ^~~~
PROB_cpp_UID789PID166_f81692/main.cpp:5:1: note: 'int main()' previously defined here
 main(){
 ^~~~