ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.11.2019 15:09:43

ამოცანა: აეროპორტი

მომხმარებელი: JBZ7

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 90.0 ქულა#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int a,b,k,n,i;
main(){
	cin>>n>>k;
    cin>>a>>b;
	if(k+b>=60&&n+a<24)cout<<n+a+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	if(n+a>24&&k+b>=60)cout<<n+a-24<<" "<<k+b-60<<endl;
	if(n+a>24&&k+b<60)cout<<n+a-24<<" "<<k+b<<endl;
	if(k+b<60&&n+a<24)cout<<n+a<<" "<<k+b<<endl;
	if(n+a==24&&k+b>=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;	
	if(n+a==24&&k+b<=60)cout<<n+a-24+1<<" "<<k+b-60<<endl;
	
	
	
	
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
14 50
6 25
გამომავალი მონაცემები
21 15
თქვენი პასუხი
21 15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 20
8 10
გამომავალი მონაცემები
4 30
თქვენი პასუხი
4 30
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 20
12 20
გამომავალი მონაცემები
20 40
თქვენი პასუხი
20 40
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16 10
9 10
გამომავალი მონაცემები
1 20
თქვენი პასუხი
1 20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 45
0 30
გამომავალი მონაცემები
16 15
თქვენი პასუხი
16 15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 22
1 38
გამომავალი მონაცემები
14 0
თქვენი პასუხი
14 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 50
6 25
გამომავალი მონაცემები
3 15
თქვენი პასუხი
2 15
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 20
1 55
გამომავალი მონაცემები
3 15
თქვენი პასუხი
3 15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 8
8 8
გამომავალი მონაცემები
16 16
თქვენი პასუხი
16 16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 20
5 41
გამომავალი მონაცემები
1 1
თქვენი პასუხი
1 1
ჩეკერის პასუხი
YES