ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.11.2019 17:19:50

ამოცანა: ფეხბურთის ანგარიში

მომხმარებელი: omariko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,b=0;
main (){
cin>>a;
for (a==5; b==15; b++){
cin>>b;
if (a==5 b==15 a++) {
}
cout<<b;
}
PROB_cpp_UID640PID112_ba5cdb/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID640PID112_ba5cdb/main.cpp:8:10: error: expected ')' before 'b'
 if (a==5 b==15 a++) {
          ^
PROB_cpp_UID640PID112_ba5cdb/main.cpp:11:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^