ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.11.2019 12:43:54

ამოცანა: შოკოლადის გაყოფა

მომხმარებელი: Sanny

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,k;
int main()
{cin>>a>>b>>k;
if(a*b%k==0)
cout<<"YES"<<endl<<a*b/k;
if(a*b%k!=0)
	cout<<"NO";
PROB_cpp_UID900PID124_3dfe76/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID900PID124_3dfe76/main.cpp:9:12: error: expected '}' at end of input
  cout<<"NO";
            ^