ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.11.2019 00:05:41

ამოცანა: სამობითიდან ათობითში გადაყვანა

მომხმარებელი: Nino_Programmer

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,c,k;
main(){
  k=1;
  cin>>n;
  while(n!=0){
    c=n%10;
    i=i+c*k;
    k=k*3;
    n=(n-c)/10;}
    cout<<i<<endl;
    return 0;
}
  }
}
PROB_cpp_UID790PID181_b98706/main.cpp:15:5: error: expected declaration before '}' token
   }
   ^