ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.11.2019 21:55:46

ამოცანა: უდიდესი დადებითი ნამრავლი

მომხმარებელი: mariami_gg

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;
int n, x, y, k, t=1, i;
int main()
{
  cin>>n;
  for (i=1; i<=n; i++) {
    cin>>k;
    if (k==0) continue;
    if (k>0) t=t*k;
    if (k<0 && x==0) {y=k; x++; t=t*k; continue;}
    if (k<0 && x!=0 && k>y) {y=k; t=t*k;}
  }
  if (t<0) cout<<t/y; else cout<<t;
  }


ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
7 -2 -1 3
გამომავალი მონაცემები
42
თქვენი პასუხი
42
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
2 -4 0 0 0 1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
-5 -5 -1
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
-3 0 0 10 10 10 0 0 0 -7 -2
გამომავალი მონაცემები
21000
თქვენი პასუხი
6000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
-4 -3
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
-2 -2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
64
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16
-2 -2 0 0 0 0 2 2 2 -2 -2 0 0 0 0 2
გამომავალი მონაცემები
256
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
-1 0 1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES