ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.11.2019 19:34:57

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: nope

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 {using namespace std;
 int main (){
   int a,b,c;
   cin >>a>>b>>c;
   if (a>c){
     swap (a,c);
     
   }
   
   if (b>c);
   swap (b,c);
   
 }
 
 if (a>b+c){
   cout "YES";
 }
 else{
   cout"NO";
 }
PROB_cpp_UID848PID42_cc6b39/main.cpp:2:3: error: expected unqualified-id before '{' token
  {using namespace std;
  ^