ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.11.2019 19:25:33

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: nope

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 {using namespace std;
 int main (){
   int a;
   cin >>a;
   int b,c,d,e;
   b=a%100;
   d=a;%10;
   c=a/100;
   if (b*d>c*d){
     cout <<b*d;
   }
   else {
     cout <<c*e;
   }
   }
     }
PROB_cpp_UID848PID42_d43f75/main.cpp:2:3: error: expected unqualified-id before '{' token
  {using namespace std;
  ^