ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.11.2019 15:59:55

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: Bismut131

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
	
	int i=1,n,a=1,d,sum=0,sum1,sum2,sum3,sum4=0;
	
	cin>>n;
	while(n){
		sum=sum+n%10*a;
		a=a*10;
		n=n/10;
		if(i==3) sum1=sum, sum=0,a=1;
		if(i==6) sum2=sum, sum=0,a=1;
 		if(i==9) sum3=sum, sum=0,a=1;
		if(i>9) sum4=sum; 
		i++;
	}
	if(sum4==0) cout<<sum3<<","<<sum2<<","<<sum1;
	else cout<<sum4<<","<<sum3<<","<<sum2<<","<<sum1;return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1134
გამომავალი მონაცემები
1,134
თქვენი პასუხი
-1841485792,22092,134
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
25
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
-256763872,21893,1389518976
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12312312
გამომავალი მონაცემები
12,312,312
თქვენი პასუხი
-2101712864,312,312
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
999999999
გამომავალი მონაცემები
999,999,999
თქვენი პასუხი
999,999,999
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
658323488,22046,-121032816
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
34565672
გამომავალი მონაცემები
34,565,672
თქვენი პასუხი
338712608,565,672
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2000000000
გამომავალი მონაცემები
2,000,000,000
თქვენი პასუხი
2,0,0,0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4343434
გამომავალი მონაცემები
4,343,434
თქვენი პასუხი
-987015136,343,434
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
123678
გამომავალი მონაცემები
123,678
თქვენი პასუხი
275142688,123,678
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
45645645
გამომავალი მონაცემები
45,645,645
თქვენი პასუხი
1302112288,645,645
ჩეკერის პასუხი
NO