ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.11.2019 15:22:29

ამოცანა: ბანკომატები

მომხმარებელი: Vato

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <iostream>
#include <vector>
#include <array>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <string>

int main()
{
  std::array <std::array <int, 501>, 501> table = {0}; // input is not stored on first row and first column (indexes == bank numbers)
  std::vector <int> debts; // store bank debts here
  int n,m; std::cin >> n >> m;
  int bankNum; // Bank number N from which bankCustomer withdrew money
  int bankCustomer; // customer that uses bank number N
  int money; // money withdrawn from bank

  for (int i = 0; i < m; ++i){
    std::cin >> bankNum >> bankCustomer >> money; // from which bank and by which bank's customer withdrew money
    table[bankNum][bankCustomer] += money; // store sum of withdrawn money to its corresponding cell
  }

  for (int row = 1; row < m; ++row){
    for (int column = 1; column < n; ++column){
      debts.push_back(abs(table[row][column]-table[column][row])); // store debts that banks have relative to each other
    }
  }

  sort(debts.begin(), debts.end());
  std::cout << debts[debts.size()-1]; // print highest debt

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4 7	
2 1 100
4 4 200
3 1 300
1 3 150
2 2 290
3 1 200
2 4 320
გამომავალი მონაცემები
350
თქვენი პასუხი
350
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 100
3 1 977
4 4 682
1 4 478
3 4 242
1 3 520
3 5 886
3 4 328
3 3 708
3 2 773
3 1 506
3 4 56
5 4 971
4 5 683
5 4 512
1 2 131
5 1 585
1 3 266
2 5 72
5 2 702
4 3 90
5 5 382
4 4 600
2 4 497
1 1 485
5 2 488
4 3 425
3 3 285
2 1 947
...
გამომავალი მონაცემები
3349
თქვენი პასუხი
3349
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100
21 88 180
51 43 360
50 13 630
9 3 870
70 76 240
54 54 670
84 48 120
27 30 840
7 50 630
50 61 810
2 17 1000
5 4 800
8 71 760
97 99 540
56 70 220
56 52 620
98 93 990
54 93 190
32 16 650
93 27 500
77 87 40
23 44 940
18 91 260
8...
გამომავალი მონაცემები
1000
თქვენი პასუხი
1000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 1000
81 23 50
77 4 150
6 31 60
17 87 370
68 64 870
44 24 950
28 53 350
70 9 910
73 32 890
37 40 460
44 68 240
13 35 190
74 83 180
37 52 300
98 6 720
61 69 300
87 83 170
54 8 90
95 17 770
35 40 500
77 14 720
98 98 360
86 69 170
1...
გამომავალი მონაცემები
2350
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 10000
56 61 970
77 63 250
57 39 570
83 85 500
42 81 870
4 45 910
98 65 470
84 2 550
62 8 650
62 2 500
30 93 580
29 11 580
21 38 320
50 46 650
58 73 80
46 12 850
78 6 210
12 4 100
26 79 590
9 67 480
78 61 690
44 48 640
9 34 270
8...
გამომავალი მონაცემები
3460
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 10000
109 195 790
174 157 170
88 171 980
118 118 550
116 179 140
70 49 830
122 12 870
35 64 160
65 140 540
29 50 310
77 133 780
50 81 350
145 62 600
11 77 450
19 115 60
168 17 320
188 79 10
53 157 550
147 40 420
192 18 780
67 148 9...
გამომავალი მონაცემები
2750
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
300 20000
167 59 540
130 11 620
176 16 950
257 256 480
200 100 570
275 153 570
207 172 580
48 286 70
175 290 600
279 215 150
258 47 610
42 142 640
80 180 780
158 217 530
247 283 570
117 213 160
279 223 500
242 8 20
165 252 820
206 28 40...
გამომავალი მონაცემები
3600
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
300 50000
233 51 900
76 94 610
189 106 470
268 298 290
125 47 480
157 225 130
153 213 930
286 271 270
22 258 470
13 166 320
141 98 700
36 64 430
27 260 550
290 130 270
8 277 960
27 168 670
83 72 670
280 59 170
49 85 110
83 165 930
224 ...
გამომავალი მონაცემები
3960
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
400 80000
111 268 460
340 300 980
52 288 90
154 316 180
270 275 720
287 197 350
322 181 530
381 79 370
314 57 640
113 21 530
327 291 340
171 2 250
297 329 470
263 194 950
399 390 90
359 40 220
48 165 210
10 338 20
130 358 880
23 23 50
...
გამომავალი მონაცემები
4110
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 100000
473 480 170
490 469 700
252 238 170
145 106 550
225 343 390
131 219 660
238 466 390
407 349 430
358 366 100
239 280 540
109 374 800
414 25 620
420 228 440
437 237 370
428 305 40
489 66 730
46 212 880
339 5 340
465 348 230
303...
გამომავალი მონაცემები
3600
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO