ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.11.2019 14:40:04

ამოცანა: მაიმუნი და ვაშლის ხეები

მომხმარებელი: Vato

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 15.0 ქულა#include <iostream>
#include <vector>
#include <array>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <string>

int main()
{
  std::array <bool, 100000> trees = {0};
  std::vector <int> answer;
  int m, d, x, y, c = 0, counter = 0; std::cin >> m;

  for (int i = 0; i < m; ++i){
    std::cin >> d >> x >> y;

    if (d == 2){
      for (int i = x+c-1; i < y+c; ++i){
        if (trees[i] == 0) trees[i] = !trees[i];
      }
    }else{
      for (int i = x+c-1; i < y+c; ++i){
        if (trees[i] == 1){
          ++counter;
        }
      }
      answer.push_back(counter);
      c = counter;
      counter = 0;
    }
  }

  for (int i = 0; i < answer.size(); ++i){
    std::cout << answer[i] << std::endl;
  }

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
2 1 7
2 10 12
1 7 11
2 11 13
1 8 10
1 15 17
გამომავალი მონაცემები
3
2
0
თქვენი პასუხი
3
2
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
2 4 9
1 3 4
1 5 10
2 8 12
1 15 15
1 3 10
2 9 13
გამომავალი მონაცემები
1
4
0
6
თქვენი პასუხი
1
4
0
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
1 2 3
1 13 13
2 7 13
1 2 17
1 -2 12
2 -2 6
2 2 6
1 -6 -2
2 0 16
1 4 16
1 4 4
2 4 16
2 0 19
2 0 17
2 4 10
1 5 12
2 -7 8
2 -4 7
1 -7 9
2 -13 3
2 -16 -16
2 -4 -2
1 -12 -10
1 8 8
1 14 15
1 3 5
1 7 13
1 -4 4
1 4 6
1 -2 10
1 2 ...
გამომავალი მონაცემები
0
0
7
7
1
13
1
8
17
3
1
2
3
7
9
3
13
5
4
11
3
17
13
6
6
16
5
9
15
10
4
7
9
15
7
20
9
16
15
3
5
10
15
5
14
2
10
თქვენი პასუხი
0
0
7
7
1
13
1
8
17
3
1
2
3
7
9
3
13
5
4
11
3
17
13
6
6
16
5
9
15
10
4
7
9
15
7
20
9
16
15
3
5
10
15
5
14
2
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8000
1 534383 820822
2 430589 652873
1 18 899947
1 476060 530394
1 159967 816037
1 -222200 677659
1 -222216 677633
2 -101168 -72532
2 60397 465316
1 -222273 677688
2 -280656 347554
2 -433530 466346
2 -433502 466362
2 -405120 -175076
2 -7969 ...
გამომავალი მონაცემები
0
222285
0
222285
222285
222285
433557
230031
150842
461476
214985
899890
899958
475678
899889
685183
899915
899880
899887
154673
52311
899852
101183
865239
37709
899853
899885
515593
899874
899948
542687
899926
25238
89988...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10000
2 155337 809863
1 22 999943
2 -654428 345385
1 -654465 345392
1 -724325 -582101
2 -142180 857726
2 -142190 857751
1 182683 364930
1 -182151 817701
1 -999811 86
2 -999838 54
1 -468442 -423961
1 -44407 955426
2 -999794 109
2 -762653 -693...
გამომავალი მონაცემები
654527
999814
142225
182248
999853
999898
44482
999834
999836
999954
999901
999937
999883
999883
187174
999937
152994
406134
285306
999880
999875
999816
110008
411674
999934
144756
176039
999961
802345
68109
304486
999913
19...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10000
2 145799 274713
1 88705 211009
1 67000 345559
1 17786 359086
2 -128008 771966
1 -128007 771970
1 -316455 -91955
1 382730 554993
2 -74343 229402
2 176704 509119
2 -172181 727692
2 246825 531691
2 -172201 727667
1 512127 706458
1 -194316...
გამომავალი მონაცემები
65211
128915
128013
899974
224501
172264
194332
899940
139020
101554
899977
899955
899885
899883
527129
899889
148626
522243
899960
22114
124048
346627
755755
308859
899946
88423
899941
899930
899856
425088
459201
697546
899...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10000
2 314785 953098
1 54 999918
2 76083 315927
1 -638255 361686
1 -639373 360533
2 -639451 360498
2 -639377 360484
2 -212673 216485
1 -213040 273298
1 13776 482022
2 -468173 531688
1 -436411 170704
1 -78355 18869
1 -97152 902768
1 -919562 ...
გამომავალი მონაცემები
638314
639457
639457
486339
468247
607116
97225
999883
666414
30144
38425
999959
36395
999879
999873
999925
999960
999977
999866
999817
255455
999862
448316
123570
999876
320977
999904
259156
402659
999912
553088
999935
7145...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50000
1 62471 3667721
2 2442487 2975977
2 1948897 2292473
2 1280441 1994473
1 3014072 3437001
1 1986421 2378053
2 446428 1915423
1 1905964 3441186
2 1191433 2937503
2 606757 3197806
1 218765 2554869
2 -2062804 966360
1 -2196359 332136
1 50868...
გამომავალი მონაცემები
0
0
306053
613948
2336105
2394941
110756
1306326
688461
2352807
802821
1298076
186849
1254367
2017041
2639709
1752512
432674
2101646
362218
991645
1521769
2901092
2638531
3525685
1904433
2392954
1139360
559269
1522337
260012
...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 1088895 3457225
2 1751530 2400547
2 2236759 3368576
2 98787 453422
1 1142446 2155510
1 -584738 2778564
1 1139523 2453101
1 1664325 1948980
1 1817547 2844759
1 -490347 770799
1 2720917 3032978
1 244564 1062647
1 1193489 3125876
2 -149...
გამომავალი მონაცემები
1013065
2393427
0
284656
1027213
709118
27191
182612
1932388
338350
653288
1540547
25521
424865
1813159
544701
1365786
1269217
3836639
5147
1237374
1276262
2069096
1021981
2698593
1588518
2544007
1340699
1754699
1623025
159832...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 262300 2445279
1 152281 743291
1 -378361 1856781
2 -846855 1811663
2 -1799793 3492937
1 527147 2674227
1 3802010 4482766
1 3409999 4946656
1 5159093 5191779
2 1858138 2535491
1 3136305 4904109
1 -684070 123258
1 2238952 4272704
2 -55...
გამომავალი მონაცემები
480992
2075474
2147081
0
1536658
0
1767805
807329
2033753
2704805
2075991
4355353
961196
2580697
3909446
2428630
867920
2128956
3749476
2044181
422357
3243517
3343413
4043887
5123896
377381
830424
20987
211952
4259070
395377
...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
1 3528361 5461591
1 245969 5710569
2 885078 7680801
1 321661 2591821
2 3258377 6106664
1 663393 2585141
2 3816052 4186170
2 1471255 7072399
2 -1095716 5386752
2 -1348700 2493420
1 2072200 5997285
2 2170432 4598521
1 -599935 977767
2 66...
გამომავალი მონაცემები
0
0
1706744
1921749
3925086
1577703
72026
5127817
5023861
3112612
3791129
155182
5583869
6314608
4884181
2708803
454240
347796
3923993
1579132
5431656
6450527
1777291
6854273
1340545
2439331
1765036
6899966
5727652
1256663
103...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 2765814 4175819
2 3190333 5745441
1 8327257 9616287
2 4817377 9106917
2 3566443 7226957
2 842179 4916395
1 9160209 9356416
2 6780328 7595331
1 7584251 9690557
1 -711768 294244
1 2989502 7036292
2 1707698 3026690
1 -3955458 -134354
1 ...
გამომავალი მონაცემები
0
0
1522667
974733
4046791
3070259
2448996
1984401
6269213
3211926
8252777
4654723
3910215
2399203
1495001
5035101
3513911
5148466
1052726
3090721
6013712
7451871
741222
6375999
1264897
3940960
4740296
4353101
417381
4009346
9...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
1 63074046 271716308
1 17 599999922
1 16 599999995
1 69952851 434523301
2 2662849 449622658
1 4540526 53056822
1 88922734 383493100
2 -294570324 305429549
2 -243711966 -70390158
2 -294570338 305429569
2 -32313106 139864494
2 -294570362 3...
გამომავალი მონაცემები
0
0
0
0
48516297
294570367
599999865
17099356
599999833
280693004
14636693
599999962
199970389
69279192
12600497
44069349
417857539
4060302
437131393
599999939
548694921
176935543
599999962
599999896
523792000
599999895
2294685
1...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 42 649999961
2 15 649999906
2 71379017 248562865
1 110248850 441653041
1 -304178237 -94239208
1 -209938949 440060902
2 -587463056 -573101227
1 -649999762 72
1 -615862746 -533574594
1 -50372096 -13144392
2 252035466 274286920
2 -3722762...
გამომავალი მონაცემები
331404192
209939030
649999852
649999835
82288153
37227705
527650336
649999960
649999916
44166001
334192469
649999953
179351792
649999960
649999875
374814095
175784731
63207202
649999946
649999919
457061497
373422010
649999825
6499998...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
1 123969345 503464807
1 35664881 667434475
2 42656051 434454718
1 19048321 317660401
2 -271825300 138782656
2 -64778595 231861161
2 -227435966 -158130854
2 -264627902 8406175
2 25258654 167590530
1 -178780598 69065697
1 166267956 41422732...
გამომავალი მონაცემები
0
0
275004351
247846296
92751261
44226670
207492170
359172711
214146355
165535250
357978778
0
127181116
94717826
351804482
107639011
99200959
234105301
473212447
248516009
49838953
171648609
282264411
204363844
352603970
280963708
...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 76957501 241678780
2 540542731 616417544
1 177002205 224019490
2 61167727 398090027
1 147008817 360670509
2 -190826048 104302212
1 -84735062 125516018
2 -132434755 58647116
1 -199042384 -175139731
2 392309245 618598519
1 1511529 1452841...
გამომავალი მონაცემები
47017286
213661693
210251081
12275706
134724165
45707557
202134981
114292430
300881004
85311617
65040417
191782642
25149165
224615520
454643361
401429922
103401633
179022784
5646279
9339288
324867296
524089710
291089008
69173481
565...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 9 999999955
2 2022273 68498231
2 23359493 773579991
1 70 999999912
2 -999999828 80
1 -960418474 -501946466
1 -372854223 -230818733
1 -101921707 -54988540
1 -11291451 584963601
1 -393427752 22287723
1 -415715387 584284488
1 -999999840 1...
გამომავალი მონაცემები
999999843
458472009
142035491
46933168
596255053
415715476
999999867
999999929
329102445
999999864
349581113
999999891
33141515
999999898
999999867
113640233
999999906
47964801
93106413
143888659
999999865
999999924
220102286
9999999...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 28 999999960
1 23332478 71261701
1 -47929203 952070756
2 -929681807 -178467962
1 -989655452 -907228652
1 -82426707 917573126
2 -739974665 -574421742
2 -999999750 133
1 -999999804 134
2 -939267992 -632195374
1 -999999919 -14
1 -96415114...
გამომავალი მონაცემები
47929224
999999933
82426801
999999834
999999938
999999897
150544671
999999870
999999908
999999929
999999853
999999899
416605005
999999924
897697569
139874241
631918301
999999856
4921780
999999831
10896682
166209835
999999943
99999989...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
1 19479997 31634703
1 98558773 304473905
2 18913681 61105312
2 20131772 117349168
2 18963001 438028724
2 76110386 392259897
1 408400297 567131293
1 125406107 289088213
1 276921606 330678309
2 46445933 397796953
2 76392001 220012645
2 404...
გამომავალი მონაცემები
0
0
29628428
163682107
0
478608339
118066359
124588917
203982810
472222781
557373669
45092419
319191259
155038922
375711175
190949849
351422743
287323329
779023157
7799691
220586591
295480781
614198776
719980359
6101436
48018547
7...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
2 242966381 327413017
1 67000825 246554533
1 4837100 129083468
1 4315186 45018152
1 44945551 434618545
2 8666104 46382746
2 139394355 665849988
1 511560864 664064083
2 -77248963 566857601
1 54142520 126738107
2 -18010641 488392817
1 1080...
გამომავალი მონაცემები
3588153
0
0
84446637
152503220
72595588
238183013
106055315
427362507
4903321
425473309
56388785
115459827
11288421
305770025
458443360
648157022
380585212
263338615
341911891
75269371
50050729
194163822
78427159
1321325
263542069
...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO