ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.11.2019 03:36:59

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: Misho_G

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
long long int N, i, b, r;
int Num[100000];
main()
{
  cin>>N;
  for(b=1; N/b!=0; b=b*10)
  {
    i++;
    Num[i]=N/b%10;
  }
  for(i; i>0; i=i-1)
  {
    if(Num[i]>Num[i-1] && i-1!=0)
    {
      r++;
      if(Num[i]<Num[i+1] && Num[i+1]!=0)
      {
        r=r-1;
      }
    }
  }
  cout<<r;
}
PROB_cpp_UID698PID145_88f0c9/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID698PID145_88f0c9/main.cpp:6:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>N;
   ^~~
PROB_cpp_UID698PID145_88f0c9/main.cpp:6:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID698PID145_88f0c9/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
PROB_cpp_UID698PID145_88f0c9/main.cpp:23:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<r;
   ^~~~
PROB_cpp_UID698PID145_88f0c9/main.cpp:23:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID698PID145_88f0c9/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~