ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.11.2019 21:07:28

ამოცანა: ჩაკეტილი არეები

მომხმარებელი: LOL3

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int x,v,m=0;
  cin>>x;
  for(x;x>0;x=x/10)
  {
    if(x%10==8){
      m=m+2;
    }
    if(x%10==4){
      m=m+1;
    }
    if(x%10==6){
      m=m+1;
    }
    if(x%10==9){
      m=m+1;
    }
  }
  cout<<m;
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1488
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
371
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1234567890
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
888888888888888
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
137557311357
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6969696969
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4545454545
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
869869
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1248987786
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES