ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.11.2019 20:52:13

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: sandro2007

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#iclude<iostream>
using namespace std;
int a, b, i;
main()
{cin>>a>>b;
cout<<(a+b)/2<<".0";

}
PROB_cpp_UID746PID38_448162/main.cpp:1:2: error: invalid preprocessing directive #iclude
 #iclude<iostream>
  ^~~~~~
PROB_cpp_UID746PID38_448162/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID746PID38_448162/main.cpp:5:2: error: 'cin' was not declared in this scope
 {cin>>a>>b;
  ^~~
PROB_cpp_UID746PID38_448162/main.cpp:6:1: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout<<(a+b)/2<<".0";
 ^~~~