ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.11.2019 19:19:11

ამოცანა: ISBN

მომხმარებელი: v_megrelishvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string n;

  cin >> n;

  int i,a = 0,b = 0,c,k = 10,m,l;


  for(i = 0 ; i < 10 ; i++){

    if(n[i] == '?'){

      c = i;
      k--;
      continue;
    }else if(n[i] == 'X'){

      b += 10;
    }else {

      b += (n[i] - 48)*k;
      k--;
    }
  }
  
  if(c == 9){
        
    if((b + 10)%11 == 0){
          
      cout << "X";
      l = 1;
      return 0;
    }
  }

  for(m = 0 ; m < 10 ; m++){
    
    if((b + m*(10 - c))%11 == 0){
        
        l = 1;
        cout << m;
        break;
      }
  }
  
  if(l != 1){
    
    cout << -1;
  }

  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
15688?111X
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
321?192950
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4828?22505
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
012345678?
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997215663?
გამომავალი მონაცემები
X
თქვენი პასუხი
X
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9072156?3X
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
48623843?X
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00?834812X
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
?33333333X
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
?333333332
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES