ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.11.2019 16:31:58

ამოცანა: სრულყოფილი რიცხვები

მომხმარებელი: Sandrex

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა/*sandro peiqrishvili*/
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
	int i, n, s=0;
	cin>>n;
	for(i=1;i<n;i++){
		if(n%i==0){
		s=s+i;
	}
}
    if(s==n)out<<"YES";else cout<<"NO";
	return 0;
}
PROB_cpp_UID821PID168_79c26d/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID821PID168_79c26d/main.cpp:13:13: error: 'out' was not declared in this scope
     if(s==n)out<<"YES";else cout<<"NO";
             ^~~