ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.11.2019 16:30:29

ამოცანა: სრულყოფილი რიცხვები

მომხმარებელი: Sandrex

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა/*sandro peiqrishvili*/
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int i, n, s=0;
	cin>>n;
	for(i=1;i<n;i++){
		if(n%i==0){
		num = num + i;
	}
}
    if(num == n)cout<<"YES";else cout<<"NO";
	return 0;
}
PROB_cpp_UID821PID168_8bea0e/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID821PID168_8bea0e/main.cpp:10:3: error: 'num' was not declared in this scope
   num = num + i;
   ^~~
PROB_cpp_UID821PID168_8bea0e/main.cpp:13:8: error: 'num' was not declared in this scope
     if(num == n)cout<<"YES";else cout<<"NO";
        ^~~