ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.11.2019 10:06:44

ამოცანა: მაქსიმალური ქულა

მომხმარებელი: omariko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int N,i,k,m;
main (){
cin>>N;
for (i=0; i<N; i++){
  cin>>k;
  if (k==30) m++
}
if (m>1) cout<<"YES" else cout"NO";
}
PROB_cpp_UID640PID126_4a7fa9/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID640PID126_4a7fa9/main.cpp:9:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^
PROB_cpp_UID640PID126_4a7fa9/main.cpp:10:22: error: expected ';' before 'else'
 if (m>1) cout<<"YES" else cout"NO";
           ^~~~