ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.11.2019 22:34:55

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: nope

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
 int main(){
   int a;
   cin>>a;
   int b,c,d,e;
   b=a%10;
   c=a%100;
   d=a/10;
   c=a/100;
   if (b*d>c*d);
   cout b*d;
   {
     else{
       cout c*e;
     }
PROB_cpp_UID848PID42_e6e5c2/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID848PID42_e6e5c2/main.cpp:12:12: error: expected ';' before 'b'
    cout b*d;
      ^
PROB_cpp_UID848PID42_e6e5c2/main.cpp:14:11: error: 'else' without a previous 'if'
      else{
      ^~~~
PROB_cpp_UID848PID42_e6e5c2/main.cpp:15:20: error: expected ';' before 'c'
        cout c*e;
          ^
PROB_cpp_UID848PID42_e6e5c2/main.cpp:16:11: error: expected '}' at end of input
      }
      ^
PROB_cpp_UID848PID42_e6e5c2/main.cpp:16:11: error: expected '}' at end of input