ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.11.2019 21:41:08

ამოცანა: მერია

მომხმარებელი: Vato

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main(){

  int m,n; cin >> m >> n;
  int wall[m][n]; // need to generate wall with m rows and n columns
// store how many pieces of tiles of each height do we need
// index of counter = height of tile
// first element = 0
  int counter[m+1] = {0};
  string s; // input code for wall using string

// generate wall
  for (int row = 0; row < m; ++row){
    cin >> s;
    for (int column = 0; column < n; ++column){
    // store each element of string in separate columns
    // do this for all rows, that is m times
      wall[row][column] = (s[column] - '0');
    }
  }

  int crackHeight = 0;

// check every row of the same column
  for (int column = 0; column < n; ++column){
    for (int row = 0; row < m; ++row){
    // if cell = 0, increment height of crack
      if (wall[row][column] == 0){
        ++crackHeight;
      // if we are on last row and there is a crack
      // increment counter of needed tile with specific height right away
        if (row == m-1){
          ++counter[crackHeight];
        }
      }else{
      // increment counter of needed tile with specific height
        ++counter[crackHeight];
        crackHeight = 0; // start counting specific height from beginning
      }
    }
    crackHeight = 0; // start counting specific height from beginning
  }

// print result, that is how many tiles of each height do we need
  for (int i = 1; i <= m; ++i){
    if (counter[i] > 0){
      cout << i << " " << counter[i] << endl;
    }
  }

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 15
111111111111111
101101111101111
101101111111011
101101101111011
101101101111011
101111111111011
101011111111011
101011111111111
101011111111111
111111111111111
გამომავალი მონაცემები
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
8 1
თქვენი პასუხი
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
8 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
47 21
101001101101111011111
101001101111111011111
111001101101111011111
101101101111111011111
101101111101111011101
111001101111111111101
101011101101111111101
101011101111111111101
111111101101111111101
111111111111111011101
1111111111011110111...
გამომავალი მონაცემები
1 21
2 9
3 6
4 6
5 6
6 3
8 3
თქვენი პასუხი
1 21
2 9
3 6
4 6
5 6
6 3
8 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 15
100001100101011
100001100111011
100001101111011
101001101111011
101011111111011
101011111111011
101011111111111
101011111111111
111111111111111
გამომავალი მონაცემები
1 1
2 1
3 1
4 2
6 1
8 2
თქვენი პასუხი
1 1
2 1
3 1
4 2
6 1
8 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
13 15
111111111111111
111111111111111
111111111111111
111111110111111
101111100111011
101111100111011
101011100111011
101011100111011
101011100111011
101011100111011
101011100111011
101001100111001
101001100011001
გამომავალი მონაცემები
1 1
2 2
7 1
9 3
10 1
თქვენი პასუხი
1 1
2 2
7 1
9 3
10 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 35
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111...
გამომავალი მონაცემები
1 1
თქვენი პასუხი
1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
54 120
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101011100111011101011100111011101011100111011101011100111011101001100111001101001100011001101111110111111101111100111011
1011...
გამომავალი მონაცემები
1 458
2 221
3 32
4 125
5 8
6 7
9 6
11 1
16 1
17 1
თქვენი პასუხი
1 458
2 221
3 32
4 125
5 8
6 7
9 6
11 1
16 1
17 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
55 120
101011100111011101011100111011101011100111011101011100111011101001100111001101001100011001101111110111111101111100111011
101111100111011101011100111011101011100111011101011100111011101011100111011101011100111011101001100111001101001100011001
1111...
გამომავალი მონაცემები
1 445
2 210
3 47
4 126
5 15
6 11
7 1
13 1
თქვენი პასუხი
1 445
2 210
3 47
4 126
5 15
6 11
7 1
13 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
68 120
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101011100111011101011100111011101011100111011101011100111011101001100111001101001100011001101111110111111101111100111011
1011...
გამომავალი მონაცემები
1 529
2 247
3 37
4 181
5 5
6 20
7 5
8 1
9 6
16 1
თქვენი პასუხი
1 529
2 247
3 37
4 181
5 5
6 20
7 5
8 1
9 6
16 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 199
1000000000111011100000000011101110000000001110111000000000111011100000000011101110000000001110111000000000111011000000000000111111111111111111100000000000000000001111111111111111111111111111000000011
გამომავალი მონაცემები
1 108
თქვენი პასუხი
1 108
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200 200
10000000001110111000000000111011100000000011101110000000001110111000000000111011100000000011101110000000001110110000000000001111111111111111111000000000000000000011111111111111111111111111110000000111
111010000000011101110000000001110111000000000...
გამომავალი მონაცემები
1 229
2 66
3 39
4 87
5 5
6 16
8 3
9 1
10 31
11 8
14 4
15 5
16 19
17 1
18 2
19 1
20 1
21 14
22 2
24 4
25 1
26 4
27 3
28 1
29 2
30 6
32 3
33 1
34 1
35 3
36 2
37 1
38 4
40 3
41 2
42 2
43 4
44 2
45 1
46 10
48 1
49 2
50...
თქვენი პასუხი
1 229
2 66
3 39
4 87
5 5
6 16
8 3
9 1
10 31
11 8
14 4
15 5
16 19
17 1
18 2
19 1
20 1
21 14
22 2
24 4
25 1
26 4
27 3
28 1
29 2
30 6
32 3
33 1
34 1
35 3
36 2
37 1
38 4
40 3
41 2
42 2
43 4
44 2
45 1
46 10
48 1
49 2
50 2
51 4
52 2
53 1
54 2
56 1
57 2
58 2
59 4...
ჩეკერის პასუხი
YES