ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 28.10.2019 23:42:27

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: Vato

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main(){

  char board[3][3];
  for (int i = 0; i < 3; ++i){
    for (int j = 0; j < 3; ++j){
      cin >> board[i][j];
    }
  }
// test rows
  for (int i = 0; i < 3; ++i){
    int j = 1;
    if (board[i][j] == '+' && board[i][j] != '*' && board[i][j] == board[i][j-1] && board[i][j] == board[i][j+1]){
      cout << "FIRST";
      return 0;
    }else if (board[i][j] == '0' && board[i][j] != '*' && board[i][j] == board[i][j-1] && board[i][j] == board[i][j+1]){
      cout << "SECOND";
      return 0;
    }
  }
// test columns
  for (int i = 0; i < 3; ++i){
    int j = 1;
    if (board[j][i] == '+' && board[i][j] != '*' && board[j][i] == board[j-1][i] && board[j][i] == board[j+1][i]){
      cout << "FIRST";
      return 0;
    }else if (board[j][i] == '0' && board[i][j] != '*' && board[j][i] == board[j-1][i] && board[j][i] == board[j+1][i]){
      cout << "SECOND";
      return 0;
    }
  }

  int i = 1;
  int j = 1;
// test diagonals
  if (board[i][j] == '+' && board[i][j] != '*' && board[i][j] == board[i-1][j-1] && board[i][j] == board[i+1][j+1]){
    cout << "FIRST";
    return 0;
  }else if (board[i][j] == '0' && board[i][j] != '*' && board[i][j] == board[i-1][j-1] && board[i][j] == board[i+1][j+1]){
    cout << "SECOND";
    return 0;
  }else if (board[i][j] == '+' && board[i][j] != '*' && board[i][j] == board[i-1][j+1] && board[i][j] == board[i+1][j-1]){
    cout << "FIRST";
    return 0;
  }else if (board[i][j] == '0' && board[i][j] != '*' && board[i][j] == board[i-1][j+1] && board[i][j] == board[i+1][j-1]){
    cout << "SECOND";
    return 0;
  }else {
    cout << "NO ONE";
  }

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES