ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.10.2019 16:21:11

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: Sabius

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
  string s;
  char arr[3][3];
  
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    cin >> s;
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      arr[i][j] = s[j];
    }
  }
  
  if ((arr[0][0] == arr[1][1] && arr[0][0] == arr[2][2]) || (arr[0][2] == arr[1][1] && arr[0][2] == arr[2][0])) {
    if (arr[1][1] == '+') {
      cout << "FIRST" << endl;
      return 0;
    } else if (arr[1][1] == '0') {
      cout << "SECOND" << endl;
      return 0;
    } else {
      cout << "NO ONE" << endl;
      return 0;
    }
  }
  
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (arr[0][i] == arr[1][i] && arr[0][i] == arr[2][i]) {
      if (arr[0][i] == '+') {
        cout << "FIRST" << endl;
        return 0;
      } else if (arr[0][i] == '0') {
        cout << "SECOND" << endl;
        return 0;
      }
    }
    if (arr[i][0] == arr[i][1] && arr[i][0] == arr[i][2]) {
      if (arr[i][0] == '+') {
        cout << "FIRST" << endl;
        return 0;
      } else if (arr[i][0] == '0') {
        cout << "SECOND" << endl;
        return 0;
      }
    }
  }
  cout << "NO ONE" << endl;
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES