ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.01.2023 10:56:21

ამოცანა: სარკისებრი მარტივი რიცხვები

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,x{},y,z,i,j,k,n,palindrome=0;
int main() {
  cin>>a>>b;
  for (i=a;i<=b;i++)
  {
    if (i<=1)
    {
      continue;
    }
    int isprime=1;
    for (j=2;j<i;j++) 
    {
      if (i%j==0) {
        isprime=0;
        break;
      }
    }
    if (isprime)
    {
      palindrome=0;
      c=i;
      while (c>0)
      {
        palindrome=palindrome*10+c%10;
        c/=10;
      }
      isprime=1;
      for (j=2;j<palindrome;j++)
      {
        if (palindrome%j==0)
        {
          isprime=0;
          break;
        }
      }
      if (isprime)
      {
        x++;
      }
    }
  }
  cout<<x;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 25
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 20
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 25
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000 7000
გამომავალი მონაცემები
111
თქვენი პასუხი
111
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 9000
გამომავალი მონაცემები
197
თქვენი პასუხი
197
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50 5000
გამომავალი მონაცემები
158
თქვენი პასუხი
158
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 10000
გამომავალი მონაცემები
256
თქვენი პასუხი
256
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 100
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 20
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 77
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES