ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.01.2023 09:24:11

ამოცანა: იარლიყები

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა5
100 25 300 400 12000
4
10 25 25 500
main.cpp:1:1: error: expected unqualified-id before numeric constant
 5
 ^