ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.01.2023 20:48:45

ამოცანა: გუბურების დათვლა

მომხმარებელი: giogumb

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაusing namespace std;
int n,m,i,j,k;
char a[105][105];

int eras(int x, int y){
  a[x][y]='.';
  if (a[x+1][y]=='W') eras(x+1,y);
  if (a[x+1][y+1]=='W') eras(x+1,y+1);
  if (a[x][y+1]=='W') eras(x,y+1);
  if (a[x-1][y+1]=='W') eras(x-1,y+1);
  if (a[x-1][y]=='W') eras(x-1,y);
  if (a[x-1][y-1]=='W') eras(x-1,y-1);
  if (a[x][y-1]=='W') eras(x,y-1);
  if (a[x+1][y-1]=='W') eras(x+1,y-1);

}


int main(){
  cin>>n>>m;
  for (i=1; i<=n;i++){
    for (j=1; j<=m; j++){
       cin>>a[i][j];}}
  for (i=1; i<=n;i++){
    for (j=1; j<=m; j++){
       if (a[i][j]=='W') {k++; eras(i,j);}

       }}
 cout<<k<<endl;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:20:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>n>>m;
   ^~~
main.cpp:29:2: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout<<k<<endl;
 ^~~~
main.cpp:29:11: error: 'endl' was not declared in this scope
 cout<<k<<endl;
      ^~~~