ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.01.2023 16:51:59

ამოცანა: ეშმაკური სორტირება

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,x,y,z,i,j,k,n;
pair <int,int>pr[101];
string s;
int main(){
  cin>>n;
  int arr[n];
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
    pr[i].first=arr[i]%10;
    pr[i].second=arr[i]/10;
    //cout<<pr[i].second<<endl;
  }
  sort(pr,pr+n);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<pr[i].second*10+pr[i].first<<" ";
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
12 100 15 589 679
გამომავალი მონაცემები
100 12 15 589 679
თქვენი პასუხი
100 12 15 589 679 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
986 22563 30 7895 23 10 100 1
გამომავალი მონაცემები
10 30 100 1 23 22563 7895 986
თქვენი პასუხი
10 30 100 1 23 22563 7895 986 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
10 100 20 40 6555 555 895 754 6355 5
გამომავალი მონაცემები
10 20 40 100 754 5 555 895 6355 6555
თქვენი პასუხი
10 20 40 100 754 5 555 895 6355 6555 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
1 1 1 1 1 100 10 1 51 21 61
გამომავალი მონაცემები
10 100 1 1 1 1 1 1 21 51 61
თქვენი პასუხი
10 100 1 1 1 1 1 1 21 51 61 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
5666 666 486 9646 100 20 1570 364 6413 613 6492 798 85 4 6 38 97 89 77 777 10 2 56 8999 30
გამომავალი მონაცემები
10 20 30 100 1570 2 6492 613 6413 4 364 85 6 56 486 666 5666 9646 77 97 777 38 798 89 8999
თქვენი პასუხი
10 20 30 100 1570 2 6492 613 6413 4 364 85 6 56 486 666 5666 9646 77 97 777 38 798 89 8999 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
125 5526 6666 9999 7777 10000 20879
გამომავალი მონაცემები
10000 125 5526 6666 7777 9999 20879
თქვენი პასუხი
10000 125 5526 6666 7777 9999 20879 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
31000 32645 8499 6484 10 111 659 6 74 97 64 6 4 8 9 62
გამომავალი მონაცემები
10 31000 111 62 4 64 74 6484 32645 6 6 97 8 9 659 8499
თქვენი პასუხი
10 31000 111 62 4 64 74 6484 32645 6 6 97 8 9 659 8499 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
53
15 9 5 61 684 6416 818 8461 6816 3494 639 859 51 6892 20 35 80 20 1000 100 10 661 2 1 69 952 3549 10 994 64 92 36 4 9 62 1 69 74 5113 654 1598 19 41 10 952 68 60 95 30 2 1000 10 1
გამომავალი მონაცემები
10 10 10 10 20 20 30 60 80 100 1000 1000 1 1 1 41 51 61 661 8461 2 2 62 92 952 952 6892 5113 4 64 74 654 684 994 3494 5 15 35 95 36 6416 6816 68 818 1598 9 9 19 69 69 639 859 3549
თქვენი პასუხი
10 10 10 10 20 20 30 60 80 100 1000 1000 1 1 1 41 51 61 661 8461 2 2 62 92 952 952 6892 5113 4 64 74 654 684 994 3494 5 15 35 95 36 6416 6816 68 818 1598 9 9 19 69 69 639 859 3549 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 
100
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
100 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
67
54 6 975 36 15555 31 548 97 10000 6465 12000 5933 941 641 1 33 66 4 9 2 1002 98 665 976 1846 31106 649 3206 926 3150 963 915 66 10 1000 20 30 50 569 990 33 646 6161 6562 6306 3066 9844 565 675 94 610 694 63 697 97 59 74 651 10 20 78 96 3557 9964 364 6...
გამომავალი მონაცემები
10 10 10 20 20 30 50 610 990 1000 3150 10000 12000 1 31 641 651 941 6161 2 1002 6562 33 33 63 683 963 5933 4 54 74 94 364 694 9844 9964 565 665 675 915 975 6465 15555 6 36 66 66 96 646 926 976 1846 3066 3206 6306 31106 97 97 697 3557 78 98 548 9 59 569 649
თქვენი პასუხი
10 10 10 20 20 30 50 610 990 1000 3150 10000 12000 1 31 641 651 941 6161 2 1002 6562 33 33 63 683 963 5933 4 54 74 94 364 694 9844 9964 565 665 675 915 975 6465 15555 6 36 66 66 96 646 926 976 1846 3066 3206 6306 31106 97 97 697 3557 78 98 548 9 59 569 649...
ჩეკერის პასუხი
YES