ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.01.2023 09:32:00

ამოცანა: მასივის ელემენტთა ნამრავლი

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,x{},y=1,z=1,i,n,arr[201];
int main(){
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  sort(arr,arr+n);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    if (arr[i]==0) continue;
    x++;
    if (arr[i]<0) a=arr[i];
    y=y*arr[i];
  }
  if (x==0) cout<<"0";
  else if (x>1 && y<0) cout<<y/a;
  else if (y<0 && x==1 && n>1) cout<<"0";
  else cout<<y; //ერთი და იგივე ამოხსნააქმინიმაქსის ნამრავლთან ამოცანა N206
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7
5 -3 0 2 0 -2 -5
გამომავალი მონაცემები
150
თქვენი პასუხი
150
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1 2 3 4 5 -100 0 1 0 9
გამომავალი მონაცემები
1080
თქვენი პასუხი
1080
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
-20 0 1 2 3 -20 0 0 1 -20
გამომავალი მონაცემები
2400
თქვენი პასუხი
2400
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
-100 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
2 2 2 0 -100 2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
-1 -1 -2 -2 -30 0 0 0 1 1 10 10
გამომავალი მონაცემები
12000
თქვენი პასუხი
12000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11 0
გამომავალი მონაცემები
3628800
თქვენი პასუხი
3628800
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
47
გამომავალი მონაცემები
47
თქვენი პასუხი
47
ჩეკერის პასუხი
YES