ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.01.2023 06:03:46

ამოცანა: საქანელა

მომხმარებელი: i_tulashvili2

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
	int min = INT_MAX, max = INT_MIN, diff = 0;
	for (int i = 0; i < 4; i++)
	{
		int tmp;
		cin >> tmp;
		if (tmp < min)
		{
			min = tmp;
		}
		if (tmp > max)
		{
			max = tmp;
		}
		diff += tmp;
	}
	cout << abs(diff - (min + max)*2);
	return 0;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:12: error: 'INT_MAX' was not declared in this scope
 int min = INT_MAX, max = INT_MIN, diff = 0;
      ^~~~~~~
main.cpp:18:11: error: invalid operands of types 'int' and '<unresolved overloaded function type>' to binary 'operator>'
  if (tmp > max)
    ~~~~^~~~~
main.cpp:20:10: error: overloaded function with no contextual type information
  max = tmp;
     ^~~
main.cpp:22:3: error: 'diff' was not declared in this scope
  diff += tmp;
  ^~~~
main.cpp:24:14: error: 'diff' was not declared in this scope
 cout << abs(diff - (min + max)*2);
       ^~~~
main.cpp:24:26: error: invalid operands of types 'int' and '<unresolved overloaded function type>' to binary 'operator+'
 cout << abs(diff - (min + max)*2);
           ~~~~^~~~~